Styling advice for men with a belly – ENG/NL

STYLING ADVICE FOR MEN WITH A BELLY

• Avoid stretch shirts. The stretch will cause the closure to open at the slightest movement, which makes it possible for any moment to jump.

• However, go for centered shirts (without stretch) that are not too tight around your stomach.

• Play with color. A garment in a light tin underneath V-halspull, draws attention to your neck so away from your stomach. For example, wear a white shirt in combination with a black V-hallspull.

• Thick cable piles are nothing for you, they certainly do not hide your belly.

• Wear t-shirts (without stretch) that fall loose over your belly, but where it is shaped. Not too straight, so!

• Leave your centered blazer loose. He absolutely does not have to close. A blazer must especially fit the shoulders.

• If you like prints, this may be in your favor. Go for an ALL-over print to camouflage your belly if you just want to wear a shirt.


STIJLTIPS VOOR MANNEN MET EEN BUIKJE

• Vermijd stretchhemden. De stretch zal ervoor zorgen dat bij de minste beweging, de sluiting opengaat, waardoor het lijkt alsof er elk moment een knoop kan springen.

• Ga voor gecentreerde hemden (zonder stretch) die niet te strak rond je buikje zitten.

• Speel met kleur. Een kledingstuk in een lichte tint onderaan V-halspull, trekt de aandacht naar je hals dus weg van je buikje. Draag bijvoorbeeld een witte hemd in combinatie met een zwarte V-halspull.

• Dikke kabeltruien zijn niets voor jou, ze verbergen je buikje zeker niet.

• Draag T-shirts (zonder stretch) die over je buikje vallen, maar waar wel een vorm in zit. Niet te recht, dus!

• Laat je gecentreerde blazer loshangen. Hij hoeft absoluut niet dicht. Een blazer moet vooral goed zitten aan de schouders.

• Als je van prints houdt, dan kan dit in je voordeel spelen. Ga voor een ALL-over print om je buikje te camoufleren als je maar enkel een hemd wilt dragen.